อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

Education is the Golden Key

โดย Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
2550 ( 24 หน้า)

WEducation is the Golden Key" : A Lecture by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn At the American International Club of Geneva (เอกสารฉบับนี้นำเสนอเกี่ยวกับประวัติการศึกษาไทย ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การจัดการศึกษาในประเทศไทย โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ)