อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

My Career in Education

โดย Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
2550 ( 13 หน้า)

"My Career in Education" A Lecture by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn At the Third Thailand-US Education Roundtable At Dhurakij Pundit University, Bangkok (เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่นำเสนอเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ)