อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

แนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 33 หน้า)

แนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา กล่าวถึงปัญหานักเรียนนักศึกษายกพวกรุมทำร้ายเพราะไม่พอใจฝ่ายตรงข้ามด้วยเหตุผลเพียงเล็กน้อย แต่รุนแรงถึงขั้นใช้อาวุธร้ายแรงมาประหัตประหาร ทั้งมืด ปืนและระเบิด จนทำให้การก่อเหตุแต่ละครั้งมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตครั้งละหลายๆคน โดยที่ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองและสำนึกในบาปบุญคุณโทษ ได้สร้างความสูญเสียทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติเป็นเอนกอนันต์ ทำลายระบบคุณธรรม จริยธรม ต้องใช้งบประมาณและบุคลากรจำนวนมากในการเยียวยารักษาผู้กระทำผิดให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี นับเป็นปัญหาสังคมที่วิดฤตที่รัฐจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการสร้างระบบเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา จึงได้จัดทำแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษานี้ขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่รับผิดชอบจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษา ได้รับมอบแนวทางดังกล่าวไปดำเนินการสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป