การประเมินผลทางการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

Reforming Process for Learning Quality Development : Assurance and Assessment

โดย Nonglak Wiratchai
2546 ( 16 หน้า)

Summary Report National Pilot Study Report Learning Reform Schools for Developing Quality of Learners Reforming Process for Learning Quality Development: Assurance and Assessment This report was the assessment of the whole-school reform model for developing quality of the learners, undertaken in 250 pilot schools. Its three purposes were a) to study the initial status and the changes in the pilot schools. b) To study whether the implementation of the school reform models achieved its objectives as planned, and to study the extent of the effects and impacts on learners. c) To study the factors and conditions affecting the performance success of the pilot schools. The analysis of the National Pilot Study indicated the appropriateness, the uniqueness in terms of its special characteristics, the accuracy, conformity to the Thai culture and the feasibility of the school reform model. The assessment of the school reform was participatory, collaborative and continuous process. The population consisted of all personnel involving with the provision of basic education in Thailand. The samples consisted of 250 principals, 7,444 schoolteachers and personnel,6,584 grade 6 and 9 students, 6,653 parents and school board, 44 R&D Teams (a total of 105 researchers); 25 ONEC Team and 40 officers or representatives from the school authority units at the central and regional levels. Questionnaires measuring twice and three times, focus group interviews, and other qualitative techniques were employed for data collection. Data were analyzed using descriptive and advanced inferential statistics and content analysis.